0
1
2
3

 Bezpieczeństwo nad wodą
- Pamiętaj, że kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych (kąpieliska strzeżone),
- Nigdy nie skacz do wody w miejscach, które nie są do tego przeznaczone,
- Nie wchodź do wody po posiłku,
- Zawsze słuchaj poleceń ratownika,
- W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym,
- Nie zaśmiecaj plaży, dbaj o jej czystość,
- Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go,
- Korzystając ze sprzętu wodnego zakładaj kapok,
- Podczas upalnych dni unikaj przegrzania i odwodnienia organizmu, pij dużo wody (3 litry na dzień), unikaj oparzeń słonecznych skóry, opalaj się tylko używając kremu z filtrem słonecznym, chroń oczy nosząc okulary słoneczne, noś nakrycie głowy

 

ZASADY BEZPIECZNEGO SPĘDZANIA WAKACJI LETNICH